Skip to content →

Dwergarend

Kenmerken: De vogel is 42 tot 51 cm lang en heeft een spanwijdte van 110 tot 135 cm, dit is het formaat van een buizerd. In vlucht lijken de vleugels echter veel rechthoekiger en met duidelijke “vingers” aan het eind, zoals bij echte arenden. De dwergarend is zeer variabel van kleur. De lichte vorm is van onder grijswit, met alleen een donkere achterrand, dat wil zeggen donkere hand- en armpennen. De donkere vorm is veel meer bruin, met boven op de vleugels een lichte vleugelbaan en van onder een donkere band tussen de bruine onderdekveren en de donkergrijze vleugelpennen, waarbij de handpennen relatief licht lijken.
Verspreiding en leefgebied
Dwergarenden komen voor in Spanje, Portugal, Frankrijk, Zuid-Italië, de Balkan en Griekenland . Het is overwegend een trekvogel die ’s winters naar het zuiden trekt, naar Afrika. In Zuid-Afrika is een populatie die standvogel is en daar ook Dwergarend heet. Foto’s gemaakt op het Spaanse eiland Mallorca