Skip to content →

Barmsijs

Buiten de broedtijd zien we Grote Barmsijzen (november-maart) en Kleine Barmsijzen (september-april, vooral trektijd). Beide soorten zijn alleen onder gunstige omstandigheden van elkaar te onderscheiden. Overwinteraars worden in het hele land gezien, zowel in bosrijke streken als stedelijk gebied of boerenland. De voorjaarstrek begint in februari en is begin april grotendeels afgelopen.