Skip to content →

Bonte kraai

Kenmerk De bouw en de grootte van de bonte kraai komen overeen met die van de zwarte kraai. De bonte kraai is goed te onderscheiden door de grijze gedeelten in het verenkleed, terwijl de zwarte kraai geheel zwart is. De bonte kraai broedt verder naar het noorden en het oosten dan de zwarte kraai en broedt slechts zeer zelden in Nederland. De verspreidingsgebieden van de beide soorten sluiten op elkaar aan en in de gebieden waar beide soorten voorkomen, komen veel gemengde broedparen voor. De bonte kraaien die in Nederland broeden, vormen bijna altijd een broedpaar met een zwarte kraai.