Skip to content →

Dwergarend

De dwergarend is een vogel uit de familie van havikachtigen
De vogel is 42 tot 51 cm lang en heeft een spanwijdte van 110 tot 135 cm. In vlucht lijken de vleugels echter veel rechthoekiger en met duidelijke “vingers” aan het eind, zoals bij echte arenden. De dwergarend is zeer variabel van kleur. De lichte vorm is van onder grijswit, met alleen een donkere achterrand, dat wil zeggen donkere hand- en armpennen. De donkere vorm is veel meer bruin, met boven op de vleugels een lichte vleugelbaan en van onder een donkere band tussen de bruine onderdekveren en de donkergrijze vleugelpennen, waarbij de handpennen relatief licht lijken.
Verspreiding en leefgebied
Dwergarenden komen voor in Spanje, Portugal, Frankrijk, Zuid-Italië, de Balkan en Griekenland. Het is overwegend een trekvogel die ’s winters naar het zuiden trekt, naar Afrikat. In Zuid-Afrika is een populatie die standvogel is en daar ook Dwergarend heet.
Voorkomen in West-Europa
De dwergarend is een dwaalgast in West- en Noord-Europa. In 1995 heeft een dwergarend in Duitsland gebroed. Sinds 1992 wordt de dwergarend in Nederland bijna jaarlijks waargenomen
Leefwijze
Deze sierlijke en snelle vlieger voedt zich met vogels en kleine zoogdieren die in een razend snelle duikvlucht gevangen worden