Skip to content →

Geelpootmeeuw

Kenmerken
Volwassen geelpootmeeuwen lijken sterk op zilvermeeuwen, maar hebben gele in plaats van roze poten. Tevens heeft de soort net als de kleine mantelmeeuween rode oogring, in tegenstelling tot de donkergele oogring van de zilvermeeuw. De rug van de geelpootmeeuw is donkerder dan die van de zilvermeeuw, maar lichter dan die van de kleine mantelmeeuw.
Een onvolwassen geelpootmeeuw is voor de leek lastiger van een zilvermeeuw te onderscheiden, maar over het algemeen kan gezegd worden dat een geelpootmeeuw een wat lichtere indruk maakt. Dit is echter geen hard determinatiekenmerk en er is behoorlijk wat kennis en ervaring vereist om onvolwassen vogels te determineren. Dit gaat overigens voor vrijwel alle meeuwensoorten op.
De geelpootmeeuw eet ongeveer hetzelfde voedsel als de zilvermeeuw: Zee-egels, mosselen, kokkels, krabbetjes, wormen en afval.
Deze soort komt voornamelijk rond de Middellandse Zee en in het MiddenOosten voor. In Nederland en België is de geelpootmeeuw een regelmatige gast en wordt het meest in de late zomer en het vroeg najaar waargenomen. Geelpootmeeuw gespot Lesbos.