Skip to content →

Kraai

Kenmerken
Kraaien  zijn een vogelfamilie in de orde van de zangvogels. De familie telt 128 soorten.
Deze vogels zijn overwegend zwart, maar sommige gaaien en kitta’s zijn bontgekleurd. De lichaamslengte varieert van 20 tot 67 cm.
Kraaiachtigen zijn fors gebouwde vogels die overal ter wereld voorkomen, behalve in Nieuw-Zeeland, op enkele Polynesische eilanden en de poolstreken. Kraaiachtigen zijn uitgesproken generalisten als het gaat om voedselkeuze en leefgebied. Dit houdt in dat ze omnivoor zijn en zich snel kunnen aanpassen aan verschillende soorten leefgebieden. Dit geldt speciaal voor in Europa voorkomende soorten als raaf, zwarte kraai, bonte kraai, roek, kauw, ekster en gaai. De raaf is de grootste kraaiachtige, en is op de liervogel na de grootste zangvogel. Ze komen voor in zowel open terreinen als in bosrijke gebieden, van het laagland tot de bergen.