Skip to content →

Kramsvogel

Kenmerken De kramsvogel meet van kop tot staart ongeveer 25 centimeter. Hij heeft een blauwgrijze kop en stuit, een gele snavel, bruine poten en een zwartgevlekte kruin. De onderzijde is geelbruin met zwarte vlekjes. De vleugels zijn zwartbruin. Hij leeft vaak in kolonies, samen met andere lijstersoorten. Zijn voedsel bestaat uit allerlei insecten, larven en wormen, maar ook bessen en vruchten staan op het menu. Zijn leefgebied is aan bosranden, nabij open vlakten of weiden. Ook in bergachtige streken is de vogel aanwezig, zelfs tot boven de boomgrens. De kramsvogel is een schaarse broedvogel, maar trekt door en verblijft ’s winters in Nederland en België in zeer grote aantallen. Ze komen dan vooral in open terreinen voor, vaak samen met andere vogels zoals koperwieken, spreeuwen en kieviten.