Skip to content →

Oeverpieper

Kenmerken De oeverpieper is 15,5 tot 17 centimeter lang. Deze pieper is overwegend wat donkerder getekend dan andere soorten piepers. De onderscheidende kenmerken zijn de meestal donkere poten (de graspieper heeft lichte poten), de relatief lange donkere snavel en de grijze (niet witte) buitenste staartpennen. De oeverpieper komt als broedvogel voor aan de kusten van Noord- en Noordwest-Europa tot aan Normandië (Frankrijk). In de winter is de vogel te vinden aan de rotskusten, maar ook op pieren en golfbrekers in zuidelijker gelegen landen tot aan de Noord-Afrikaanse kusten. De oeverpieper is in Nederland en België een wintergast en doortrekker in vrij kleine aantal die vooral verblijft aan de Waddenkust en in het Deltabebied, maar ook wordt aangetroffen aan de Hollandse kust en in het rivierengebied.