Skip to content →

Paapje

Kenmerken Het paapje is een kleine zangvogel, en is nauw verwant met de roodborsttapuit.nHet is een bruingestreept vogeltje met een lichte borst. Het mannetje is wat sprekender getekend en heeft een roodachtige borst. Zowel mannetje als vrouwtje hebben een duidelijke oogstreep. Paapjes komen tijdens het broedseizoen in vrijwel heel Europa voor. Het is een typische Europese soort want 94% van alle paapjes over de wereld komen daar voor. Het voedsel bestaat uit insecten, larven, wormen, rupsen, vlinders, slakjes en spinnen.