Skip to content →

Rietzanger

Kenmerken Het verenkleed van deze 12,5 cm lange trekvogel heeft een grijsbruine bovenzijde met donkerbruine vlekken en strepen. De poten zijn bruin, de keel en kin zijn wit. De onderzijde, de flanken en de stuit zijn geelbruin. De wenkbrauwstreep is lichtgeel tot wit. Het voedsel bestaat uit insecten, larven en eieren. Rietzangers komen tijdens het broedseizoen in vrijwel geheel Europa voor, met uitzondering van Ierland, Noord-Frankrijk en Scandinavië. Zijn habitat bestaat uit rietvelden en -landen met moerasplanten, soms ook in struikgewas.