Skip to content →

Smient

Kenmerken De smient is een middelgrote grondeleend uit het noorden van Europa en Azië, die ’s winters ook in groten getale in Nederland voorkomt. De mannetjes zijn te herkennen aan hun oranjerode kop met een geel voorhoofd. Onder de kop is een gedeelte zalmroze en naar achter de grijze onderdelen. Het achterste gedeelte is zwart. Smienten hebben een relatief korte, grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder getekend dan mannetjes en zijn grotendeels bruin. De lengte bedraagt 75 tot 86 cm[2], de vleugelspanwijdte 81,5 cm. Ze foerageren op grasland met duizenden tegelijk. Ze eten voornamelijk gras, groene planten en waterplanten.