Skip to content →

Temmincks strandloper

Kenmerken
De Temmincks strandloper is ongeveer even groot als de kleine strandloper, maar heeft een langer lichaam, een gelijkmatiger gekleurde en meer grijze rug, lichtere en kortere poten en hij mist in de vlucht de witte V op de mantel. De roep is een trillend tirrr tirrr, die onder andere tijdens de balts, gepaard gaand met het opvliegen van de vogel en het fladderen van zijn vleugels, gehoord wordt. De vogel eet kleine weekdieren, schaaldieren, wormen en insecten. Hij broedt in Scandinavië, het noorden van Groot-Brittannië en het noorden van Rusland langs rivieren en meren. Het is een trekvogel die in West-Europatijdens de trek ook regelmatig te zien is; hij trekt in de winter naar het Middellandse Zeegebied, equatoriaal Afrika en Zuid- en Zuidoost-Azië. De Temmincks strandloper broedt alleen; het nest bestaat uit een ondiepe kuil op de grond tussen de bodemvegetatie.